Welkom bij Obs de Vosseburcht !

Komende evenementen:

 maandag 26 september

klassenavond groep 5 t/m 8

 dinsdag 27 september

MR vergadering
dinsdag 4 oktober groep 6 bezoek Bibliotheek
woensdag 12 oktober Vosseburchtfestijn
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Welkom op de website van obs De Vosseburcht. 
         
Middels deze site willen we u informeren over onze school.
Op de Vosseburcht krijgen de kinderen modern onderwijs in een monumentaal schoolgebouw.

We hanteren een duidelijke leerlijn voor taal, rekenen en lezen en we proberen de talenten die ieder kind heeft verder te ontwikkelen.
Of het nu gaat om kinderen die meer kunnen dan gemiddeld of om kinderen die zorg nodig hebben, bij de Vosseburcht doen we er alles aan om een goede basis te leggen.
          
Wilt u meer weten?
Bel of mail voor een afspraak en kom een kijkje nemen.
                       
Wij laten u met trots onze mooie school zien.  

Volg ons op Twitter..........