Schooljaar 2019-2020

               
         SOLIDE BASIS


      TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS


            VEILIGE LEEROMGEVING

Welkom bij Obs de Vosseburcht !

Vakanties en vrije dagen  

Herfstvakantie

19 t/m 27 oktober

Kerstvakantie

 21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

15 t/m 23 februari  

Pasen 10 t/m 13 april 
Meivakantie

25 april t/m 10 mei 

Hemelvaart  21 t/m 24 mei
Tweede Pinksterdag 1 juni 
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 
Studiedagen personeel ( leerlingen vrij) 18 oktober
6 december
5 februari
24 april
2 juni
3 juli

Welkom op de website van obs De Vosseburcht 
         
Middels deze site willen we u informeren over onze school.
Op de Vosseburcht krijgen de kinderen modern onderwijs in een monumentaal schoolgebouw.

We hanteren een duidelijke leerlijn voor taal, rekenen en lezen en we proberen de talenten die ieder kind heeft verder te ontwikkelen.
Of het nu gaat om kinderen die meer kunnen dan gemiddeld of om kinderen die zorg nodig hebben, bij De Vosseburcht doen we er alles aan om een goede basis te leggen.
          
Wilt u meer weten?
Bel of mail voor een afspraak en kom een kijkje nemen.
                       
Wij laten u met trots onze mooie school zien.